CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NGAY

HUẤN LUYỆN GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP
ĐẦU TƯ THEO SÓNG

GIẢNG VIÊN

Cựu Giám đốc Phân tích Đầu tư của Vàng 10 - Techcombank
Chuyên gia đầu tư tài chính hơn 25 năm kinh nghiệm
Cựu Giám đốc Phân tích Đầu tư tập đoàn Đầu Tư HungKee Investment (Hongkong) tại Việt Nam
Cố vấn Đầu tư Phòng Thương mại và Công nghiệp Texas VN (Hoa Kỳ)
Cố vấn Đầu tư cho Công ty Quản lý tài sản GCE Canada

Ông Nguyễn Việt Hùng
Nhà sáng lập Da Vinci Academy

XEM CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ NGAY

Mục Tiêu Khóa Học
1. Mô tả được đường đi của chuyển động giá và chủ động với mọi tình huống của thị trường.
2. Tính toán được biên độ của từng nhịp xu hướng để lên chiến lược đầu tư.
3. Bước đầu nhập môn tính toán về chu kỳ và timing của giá.
4. Kiểm soát tâm lý đầu tư tốt hơn thông qua việc thấu hiểu về rủi ro và lợi nhuận đạt được trong từng giai đoạn nhất định.
5. Xác định điểm đào chiều thị trường dựa vào xu hướng, biên độ và sóng.

Nội Dung Chi Tiết

1. Lý thuyết sóng Elliott trong tự nhiên và thị trường tài chính.
2. Mô hình Sóng và sự tương thích với các loại thị trường.
3. Sự chuyển động của giá theo mô hình sóng và biên độ của fibonacci.
4. Tâm lý thị trường trong từng giai đoạn của mô hình sóng.
5. Các nguyên tắc tính đếm sóng Elliott.
6. Hình thái sóng và cách giao dịch đối với từng hình thái sóng.
7. Chu kỳ và các khái niệm căn bản về chu kỳ.
8. Phân tích các kịch bản chuyển động của giá.
9. Phối kết hợp các công cụ để lên chiến lược đầu tư.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẦU TƯ THEO SÓNG 1

ĐĂNG KÝ NGAY

Mục Tiêu Khóa Học
1. Có cái nhìn chi tiết hơn về chuyển động của giá cả về biên độ và thời gian.
2. Nắm vứng các bộ nến đảo chiều, ổn định tâm lý giao dịch bằng cách nắm vững tâm lý của thị trường.
3. Biết cách tính toán thời gian tưởng đối của từng nhịp từ đó lên chiến lược đầu tư cho phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.
4. Hoàn thiện quy trình phân tích thị trường nâng cao đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp cấp độ cao.
5. Tính toán được các kịch bản của giá và phương pháp ứng xử đối với từng kịch bản.
6. Hoàn thiện tất cả các cách tính toán biên độ với các trường hợp nâng cao.
7. Nâng cao xác suất giao dịch thành công, ổn định tâm lý như một nhà quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp.

Nội Dung Chi Tiết

1. Mô hình và các loại mô hình phổ biến, các cách sử dụng, các cách giao dịch với từng loại mô hình.
2. Tính toán chu kỳ tưởng đối của tùng pha dựa vào cách đếm nến và đếm nến mở rộng.
3. Tính toán điểm đảo chiều của thị trường bằng cách kết hợp sử dụng sóng và thời gian.
4. Bộ nến đảo chiều và cách đánh giá từng bộ nến để nhận biết trạng thái tâm lý của thị trường.
5. Fibonacci trong tự nhiên và trong thị trường tài chính.
6. Các loại hình fibonacci và cách sử dụng cụ thể với từng công cụ
7. Tính toán timing bằng cách sử dụng kết hợp giữa fibonacci timing và fibo biên độ.
8. Các mô hình sóng phổ biến và cách giao dịch với từng mô hình sóng. Các nguyên tắc tính toán biên độ.
9. Thế nào là sóng mở rộng và phương pháp tính toán với trường hợp thị trường mở rộng sóng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẦU TƯ THEO SÓNG 2

Thông báo: sau 2/9/2023 chương trình sóng 2 sẽ được viết lại, nội dung kiến thức sẽ không còn giống nội dung trước đó

ĐĂNG KÝ NGAY

"Ai cũng có thể đầu tư thành công
nếu được đào tạo đúng cách"

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

hours

min

days

sec

Số lượng có hạn

00
00
00
00
  • Lên kế hoạch đầu tư
  • Lọc cổ phiếu tiềm năng tăng giá mạnh
  • Xác định điểm mua bán để tạo lợi nhuận lớn
  • Quản trị vốn, kiểm soát rủi ro trong đầu tư  

ĐĂNG KÝ NGAY

Câu Chuyện Học Viên Của Chúng Tôi

Anh Trần Minh Chánh - Giám đốc công ty kiểm toán KMF 

Anh Đặng Ngọc Vũ - Kỹ sư hệ thống đàm mây

Chị Nguyễn Lan Hương - Marketing Manager ngành FMCG

Anh Lê Anh Tuấn và anh Phạm Hữu Phương Thái 

VIỆN THỰC HÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DA VINCI

Website: http://davinci.edu.vn

©2020 Allrights reserved davinci.edu.vn

Email: davinci.edu.vn@gmail.com

Hotline: 0931 253 889

Chi nhánh Hà Nội

Hotline: 082 452 5555

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Hotline: 093 537 3736

Chi nhánh Đà Nẵng